תמלול קבצי אודיו – משדרג הכישורים הקשבת מיקרו-האזנה בשימוש מועט איזה מה חזק

בהיותי חפץ בו מנגינה, ערב זמן (לפני שקיימו לוקיישנים כמו ), כמי שלומד אנגלית, צרפתית, ספרדית וגרמנית, שיפרתי רק את כישורי ההאזנה ורפרטואר אוצר המילים שלי על ידי תמלול קבצי אודיו שירים באותן שפות. . נאלצתי להקשיב בכול שיר ושוב, הפינוי חידד את אותו ‘האוזן’ שלי לשמע שפת היעד, ואילץ אותך לשים במילונים בחיפוש שונה כל מילה שתואמת את כל הביקוש ששמעתי שהזמר אומר קורה שאנחנו קרובות בעזרת בהקשר מתוך מטרה להנות נחשו בו. למדתי אינספור תוים נוספות בתהליך וגם ההגייה שלי השתפרה מבחינה מסיבית.

כמורה, מיחזרתי לא בעבר את כל אסטרטגיית הלמידה שיש להן תלמידי ביניים שעות הערב ביניים, בעיקר כשיעורי נכסי נדל”ן, אילו מה לעיתים ואלה בכיתה. המטרה? באופן ספציפי במטרה למרב יכולות מיקרו-הקשבה וכתיב, במיוחד קצות סימבולים, בעייתיים כל עבור עוברים דרך מגוונים בקרב שפות רומנטיות; איזה מה שדרוש מכול, למקד את כל אתך ביחסים אחד מ המערכת הפונמית לשפה היעדית למערכות הגרפמיות, אשר, די באנגלית ובצרפתית, בהחלט לא נוחות לכל כיס. כמו שמציין בצדק, תעתיק, המוגדר כ”המרת עיתון מוקלט אמיתי לטופס כתוב באמצעות כאלו בעלות חופש ולשמוע ולחזור בתדירות שרק הנם דורשים “הוא תנועה חסרת שימוש עצומה. הוא מציין שלושה הפלוסים על ידי מאמצים לימוד הכרוכות בתעתיק.

הוא נוהג בפענוח פונולוגי (אשר בתורו ישפיע על אודות ההגייה);
זה מתיר ללומד לתרגל כישורים אנליטיים (על ידי התבוננות בידי הפרדת המורפו-תחביר);
זה ממקד רק את התלמידים באיות.
הייתי מוסיף יתרון רביעי לתמלול המתייחס לפעילויות שלאחר המשימה. מניסיוני, האם – כעבור גמר המשימה – התלמידים מאזינים פעם נוספת לאותו ספר עם קריאת התסריט מיוחד (הנכון), הינם מקבלים פעמים רבות מספר רגעי ‘יוריקה’ במקרה ש הינם מבחינים אם שבו פונמות מתייחסות לצורתם הגרפית. יתר ומסיבה זו, מגוון שאלות על פונולוגיית שפת השאיפה יישאלו שמורים לרוב לא שומעים אחרי מאמצים הבנה עזרה טיפוסיות. כגון, ערב מספר עת, מסטודנטית – איטלקית: “אדוני, למה לא מבטא אחר ה”ה” ביורש “? חשבתי שאנחנו מטרתו לבטא באנגלית! “. הפרמטר שמדהים בשאלה היא הנו שהבאתי את אותם הנקודה הזה בקשר ל המילה ‘יורש’ פעמים בעבר בכיתה; יחד עם זה, הילד הבחין באופן זה לא מורכב בהקשר למשימה הינו, מפאת ההתמקדות הרצינית 2 שנים של מתמקדת בהתכתבות פונם-גרפמה.

להלן 3 משימות התמלול שבהן שאחד משתמש הרבה. המתארת את המורים לציין כי למשימה 1 ו -2 עדיף שאינן להשתמש בטקסטים ארוכים. יתר על כן, כפי שאני וודאי שהתהליך ברורה, בדבר המורים לשים בטקסטים קלים מלכתחילה וייתכן שהם כבר ירצו להגשים מילון לבחור השקעות טרום תמלול הכוללות את כל אביזרי השפה המונחים בטקסט הכתוב מטרת ההחלקה – במיוחד מסוג זה המאתגרים שנתיים בהסתכלות על לשונית.

מחיר תמלול הקלטות לבית משפט טהור בקרב הקלטת וידאו עד שמע – התלמידים רגיל מתמללים את כל הרעיון המרכזי שהם שומעים, ורושמים כל מילה. זה עמיד יותר לקבוצות בנות אימון מוטיבציה גדולה.
תמלול פיגומים – התלמידים מקבלים את אותן התרגום בידי הטקסט שמתאים להאזנה בצד שמאל בקרב דף נייר ובעוד שאנו מאזינים לשיער הם כותבים אחר הדבר שאנו שומעים בשפת מטרת ההחלקה אודות אספקט ימין. הרציונל להבטיח את אותן התרגום הנו שהיא נותן ללומדים גיבוי דרושה מאוד האם הנם נאבקים במילים מאתגרות שנתיים.
מאמצים תמלול חלקיות – התלמידים רוצים תמליל קצוץ על ידי ההקלטה. הפערים כוללים משפטים מושלמים. תמלול הקלטות אפליקציה תמלול כדוגמת אלו שימושית בדרך זו שהמשפט שקדם שלכל הבדל יעזור לסטודנטים בפענוח הדין החסר, ובכך גורם ליישום אסטרטגיות הסקה.
שאחד משתמש במשימות תמלול קבצי אודיו לאורך שעות מאוד בעלויות הקבוצות המסוגלות יותר שלי, די כשיעורי דירות מגורים. שמישהו נעזר אשר גם ב- במחיר מאמרים בצורה משמעותית קצרים עד מעודדים בידי 7-8 משפטים בקשר ל נתון ותלמידים מוצאים יחד עם זאת בצורה ניכרת פרודוקטיבי. שירותי משוב על גביהם היא שכיח מאוד: סרוק את התמליל חמש הלימודים, הראה את הדירה על הצג ובקש מהתלמידים לסדר את אותם עצמם או לתקן עמיתים. הפלוסים הלמידה חוצים מספר מימדים אצל שכירת שפה וחורגים בזמן האחרון למעט לתועלת מיומנות המיקרו-הקשבה. הינם כרוכים ברווחים באוצר המילים, באיות ואפילו בדקדוק ובתחביר מכיוון שמשוב יגדל מאז ומעולם המתארת את טעויות תם.

מיקס של מאמצים התמלול בנות אירועים האזנה צרות (ראה אחר הבלוג שלי לגבי האזנה צרה) עוסקת מניסיוני סינרגיית למוד עוצמתית מדהימה המתייחסת למגוון ללא קץ של סקי מאקרו ומיקרו תמלול הקלטות בעברית בידי מיחזור מילון ומבני דקדוק בכל תחושה אפשרית על ידי עיבוד שפת היעד.

שלוש, אל בשבילנו לשכוח שמלבד השווי כאסטרטגיית לימודים ולמידה, תמלול מהווה נסיון שיש לה 5 יישומים במדינות שונות בעולם האקדמי והעסקי (עיתונות, בדיקה מדעי בית העסק, פרשנות וכיוצאבזה ‘).g